แท็ก "โบ๊ทเฮ้าส์"

โบ๊ทเฮ้าส์ ไวน์ แอนด์ กริลล์ นำเทรนด์เนื้อบ่มสู่ภูเก็ต

ภูเก็ต 2559 -  เนื้อบ่มกำลังเป็นเทรนด์ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนี้ในภัตตาคารอาหารนานาชาติ โบ๊ทเฮ้าส์ ไวน์ แอนด์ กริลล์ขอเสนอโอกาสได้ลิ้มลองรสชาติที่กำลังเป...