แท็ก "โอเมบอส"

‘โอเมบอส’ นวัตกรรมทางอาหาร เพื่อคนรัก ‘ผัดกะเพรา’

เพื่อให้คนไทยได้ทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ วันนี้ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คิดค้นนวัตกรรม "โอเมบอส" ซอสปรับสมดุลไขมันโอเมก้าสำหรับเมนูผ...