แท็ก "โฮจิมินห์ ซิตี้"

เที่ยวชิมประเทศเพื่อนบ้าน AEC ที่โฮจิมินห์ซิตี้ (Ho Chi Minh City)

พ.ศ.2559 เป็นปีแห่งการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อย่างเป็นทางการ ปิ่นโตเถาเล็กจึงขอพาไปเที่ยวชิมริมร้านข้างถนนที่ประเทศเพื่อนบ้านบ้าง ไป...