แท็ก "Food connection"

Food Connection 2016

สมัยที่รับราชการกับทำงานการเมืองมีโอกาสบ่อยครั้งที่ได้ไปต่างประเทศ และได้เห็นการออกงาน "โปรโมต" ประเทศไทย โดย "โต้โผ" ส่วนใหญ่จะเป็นกระทรวงพาณิชย์ โดย...