แท็ก "food waste"

28 เมษายน ‘วันหยุดขยะอาหาร’  ‘Stop Food Waste Day’

“FAO” ระบุว่า แต่ละปีคนทั่วโลกคนทิ้งอาหารราว 1.3 ล้านตัน หรือ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตทั้งปี ทำให้เกิด “Food Waste” หรือ “การสูญเสียอาหารในตอนปลายของห่วงโซ่อาหาร” ดังนั้นจึงเกิด “วันหยุดขยะอาหาร Stop Food Waste Day” ตรงกับวันที่ 28 เมษายน

อร่อยอินเทรนด์…ไม่สวย แต่รวยรสอร่อย กับ 8 เมนูพิเศษ ใน’เกรย์ฮาวดน์ คาเฟ่’

ไม่สวย แต่รวยรสอร่อย กับ 8 เมนูพิเศษ ใน 'เกรย์ฮาวดน์ คาเฟ่' ทราบหรือไม่ว่า ใน 1 ปี ผลผลิตพืช ผักและผลไม้ในมูลนิธิโครงการหลวงกว่าร้อยละ 30 ถูกคัดออกระ...