แท็ก "Green Star"

มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย มอบรางวัล “ดาวมิชลินรักษ์โลก” เพิ่มอีก 2 ดวง

มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย ประกาศรายชื่อดาวมิชลินรักษ์โลก หรือ Michelin Green Star โดยในปีนี้มีเพิ่มขึ้นอีก 2 ดวง รวมเป็น 3 ดวง ประกอบไปด้วยร้าน พรุ (Pru), Haoma และจำปา (Jampa)

'PRU' ร้านอาหารรางวัลดาว 'มิชลิน' รักษ์โลก ครั้งแรกของไทย

ทำไม "PRU" ร้านอาหารมิชลิน 1 ดาวแห่งภูเก็ต คว้ารางวัลพิเศษ “มิชลิน รักษ์โลก" ครั้งแรกและร้านแรกของไทย ในการประกาศ "มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย 2021"