สนามบินภูเก็ตเปิดแล้ว พร้อมรับเที่ยวบินแรกจากสุวรรณภูมิ 16.55 น. วันนี้!

สนามบินภูเก็ตเปิดแล้ว พร้อมรับเที่ยวบินแรกจากสุวรรณภูมิ 16.55 น. วันนี้!

สนามบินนานาชาติภูเก็ตประกาศเปิดให้ใช้บริการได้เป็นวันแรก ในวันนี้ (13 มิถุนายน) โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดสนามบินวันแรก ทั้งการทำความสะอาดพื้นที่ การเตรียมความพร้อมการตรวจคัดกรอง และจัดกำลังเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก

โดยในวันนี้จะมีสายการบินภายในประเทศที่เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังสนามบินภูเก็ตเป็นเที่ยวแรกในเวลาประมาณ 16.55 น. หลังจากนั้นสายการบินต่างๆ ก็จะทยอยบินเพิ่มเติมทั้งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน เป็นต้นไป ซึ่งผู้โดยสารที่จะใช้บริการสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินต่างๆ ในเรื่องของตารางการบิน และต้องทำตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด ผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกจะต้องทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ลงข้อมูลการเดินทาง และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดอื่นเข้ามาภูเก็ต ไม่ต้องดำเนินการกักตัว ยกเว้นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ เพื่อกลับภูมิลำเนาจะต้องเข้าสู่กระบวนการ State Quarantine ตามมาตรการของจังหวัด

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ลงนามออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 5) เพิ่มท่าอากาศยานภูเก็ตในรายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป แต่ขณะเดียวกันก็ยังงดเว้นทำการบินระหว่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 23.59 น.

คุณกำลังดู: สนามบินภูเก็ตเปิดแล้ว พร้อมรับเที่ยวบินแรกจากสุวรรณภูมิ 16.55 น. วันนี้!

หมวดหมู่: อาหาร-ท่องเที่ยว

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด