แท็ก "Thirsty Owl"

ชิมชิล-ชิล : ดารัน The Owl

"ทำไมจึงมี "นกฮูก" เต็มไปหมด" ผมถามคุณดารัน วิสุทธิผล เจ้าของร้าน "Thirsty Owl-นกฮูกกระหายน้ำ" เอกมัย 12 ชื่อร้านก็นกฮูก ในร้านก็มีตุ๊กตาและสัญลักษณ์น...